La lluna i les marees • #JoMenjoPeix

La lluna i les marees

La marea és un dels fenòmens més curiosos que podem veure al mar. Saps què és? La marea i els seus canvis venen originats per les forces d’atracció gravitatòries que exerceixen el Sol i la Lluna sobre la Terra.

Aquest fenomen comporta el moviment d’enormes masses d’aigua per la superfície del nostre planeta, atretes pels astres que ens envolten. La força d’atracció de la Lluna és entre 2 i 3 vegades més gran que la de el Sol, a causa de la proximitat del satèl·lit. El seu origen es produeix a l’interior dels oceans, perllongant el seu efecte cap als litorals costaners de la Terra i donant lloc a les pujades i baixades de la mar. És a l’interior dels oceans on es troben les grans masses d’aigua que es mouen a causa de la gravetat.

Tipus de marees

Segons la localització de la Terra, el cicle de flux i reflux pot ocórrer una vegada (marea diürna) o dues vegades al dia (marea semidiürna) o ser de tipus mixt. Durant la lluna plena i la lluna nova, quan la Terra, la Lluna i el Sol están en el mateix eix (sizígia), operen junts i les marees són de major rang (marees vives). En contrast, durant el primer i darrer trimestre, quan els tres astres estan en quadratura la marea és inferior (marees mortes).

Les marees més baixes de l’any es produeixen normalment en els solsticis d’hivern i estiu, la més alta als equinoccis de la primavera i la tardor. Dues marees altes successives estan separades per un període de dotze hores i mitja, de manera que entre una plenamar i una baixamar passen sis hores i quart.

En els mars tancats o petits (com el Mediterrani) les marees són gairebé imperceptibles, però en els oceans i mars oberts, en canvi, hi pot haver diferències d’alguns metres entre la baixamar i la plenamar. El Mont Saint Michel, Saint Malo o bé poblacions del nord de la Península són llocs on es poden observar amb detall.