Llobarro • #JoMenjoPeix

Llobarro

Morfologia

El Llobarro ( Dicentrarchus labrax ) és un peix de cos allargat, recobert d’escates grans, amb una boca molt grossa, on la mandíbula inferior sobresurt un mica de la superior i uns llavis carnosos. El seu color varia considerablement en funció del seu origen geogràfic:
des del gris fosc, blau o verd a la part posterior fins a un blanc o groc clar a la part ventral. Els flancs són d’un color blau argentat, de vegades, daurat pàl·lid o bronze.
Els exemplars joves tenen algunes taques fosques a la part superior del cos.

Alimentació

És una espècie depredadora i es nodreix, principalment, de petits
peixos pelàgics com ara sardines, crustacis com gambes, calamars i poliquets. Els exemplars joves tendeixen a menjar més invertebrats que els adults.

Habitat

Viu tant a la vora de les roques com als fons de sorra. Pot suportar
perfectament l’aigua dolça o mig dolça, per la qual cosa es troba en indrets tan variats com les desembocadures dels rius, llacunes litorals, estuaris, ports i esculleres fins als 100 m de fondària.

Ecologia

La seva esperança de vida és de 30 anys. És un bon nedador. Els exemplars joves són més gregaris que els adults i es troben en moles més o menys importants, tot i que, a mesura que van creixent, es tornen més solitaris.

Modalitat de pesca

En els darrers anys s’ha estès molt el cultiu i l’engreix en gàbies a la mar. Es captura amb l’art d’ encerclament, d’arrossegament, de tremall i de palangre.

On es troba
Distribució geogràfica

Es troba a la Mediterrània, al sud del Mar Negre i a l’Oceà Atlàntic oriental (des de Noruega i Islàndia fins al Senegal). A causa del
trencament d’algunes gàbies de piscifactories ara també se’n troba a Gran Canària i Tenerife (Illes Canàries).