Els peixos amb més proteïna del mercat • #JoMenjoPeix
setembre 9, 2020

Els peixos amb més proteïna del mercat

La composició nutritiva del peix és molt variable, depenent no només del tipus de peix, sinó d’altres factors com l’hàbitat en què viu, com s’alimenta i l’edat de captura. Això farà variar la quantitat de greixos i proteïna de pràcticament cada exemplar.

Tot i així, podem establir uns valors de referència de quantitat de proteïna per cada 100 grams de peix. Els podeu veure ordenats en aquest llistat de més a menys:

BONITOL 24.7 grams

TONYINA 21.5 grams

BOQUERÓ 21.5 grams

ANXOVA 21.5 grams

SALMÓ 20.7 grams

CASTANYOLA  20 grams

SORELL 19.8 grams

VERAT 18.7 grams

ORADA 18.7 grams

BESUC 18.2 grams

SARDINA 18 grams

BACALLÀ 17.7 grams

LENGUADO 17.5 grams

GALL 16 grams

LLUÇ 12 grams

Com podeu veure, els peixos amb més proteïnes són, proporcionalment, els peixos que contenen més greix. La seva ingesta comporta un major aportació proteica i d’omega 3 en la dieta. Per contra, els peixos amb menor contingut en proteïnes són els peixos que menor proporció de greixos tenen. Així que, quan els incorporeu a la vostra alimentació, és important que ho tingueu en compte.