Les dones i el mar. Una història molt viva • #JoMenjoPeix
octubre 22, 2021

Les dones i el mar. Una història molt viva

Històricament, el món del mar i la pesca ha estat dominat per la presència masculina. Tot i així, la relació de les dones amb el mar ha estat intensa i diversa al llarg de la història, ja que la seva feina ha cobert importants àrees en els sectors pesquers i mariners. De fet, el treball femení ha estat fonamental a l’àmbit portuari i pesquer.

Les dones han participat sempre en els negocis del mar, el comerç marítim, la indústria naval i  a l’activitat de pesca.  Anna Ivannova va ser una de les dones que es va convertir en capitana de mercant l’any 1935. Dins del món de la pesca, el paper de les remendadores de xarxes ha estat crucial. Una professió que s’heretava de mares a filles i que continua en l’actualitat. La presència femenina també ha estat fonamental en el transport del peix i i la seva venda a les peixeteries.

A Espanya, fins al 1979, no es va permetre l’accés de les dones a la formació nàutica. Per tant, la primera promoció amb dones estudiants no es va incorporar al mercat laboral fins al 1984.

En general, la majoria de les feines que ocupen les dones són en vaixells de passatgers, el sector de l’aqüicultura, marisqueig de terra, reparació de xarxes, comercialització o activitats de turisme. I de tots ells, només hi ha dos àmbits on es troben més dones que homes: el marisqueig i l’elaboració i reparació de xarxes. Afortunadament, les últimes dades d’afiliats al règim Especial del Mar, assenyalen que un 14,7 % són dones. A poc a poc, es van veient cada vegada més dones armadores, estibadores i capitanes de bucs.

A nivell mundial només un 1% dels mariners actius són dones. Això denota que encara hi ha molta feina a fer per trencar estereotips i que la presència femenina aumenta en el món del mar. En aquest sentit, el 2018 es va fundar l’Associació de Dones de la Mar, un projecte que engloba a totes les confraries de Catalunya i que neix amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat de les dones del sector pesquer i aqüícola i reconèixer la seva feina.